شکسپير:

عشق غالباً یک نوع عذاب است اما محروم بودن از آن مرگ است.

لینک
دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥ - ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ - میلاد