آلفرد تنی سُن(1892-1809)

FLOWER IN THE CRANNIED WALL

Flower in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies,
I hold you here,root and all, in my hand,
Little flower-but if I could understand
What you are,root and all, and all in all,
I should know what God and man is
 
گل وحشی

ای گل ِ وحشي
كه از شكاف ِ ديوار ِ شكسته ای روييده ای
تو را بيرون خواهم كشيد
و بر كف ِ دست خواهم نهاد
ريشه و ساقه و گل، هر سه با هم،
 
اما اگر مي توانستم
تو را بفهمم كه چيستی
ريشه و ساقه و گل با هم
خداوند را
و جوهر ِ ذات ِ آدمی را نيز مي شناختم.

ترجمه:دکتر حسین الهی قمشه ای
لینک
دوشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٦ - ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ - میلاد