من درد تو را ز دست آســان ندهم

دل برنکنم ز دوست تا جــان ندهم

از دوسـت بـه یادگــــار دردی دارم

کان درد به صد هزار درمـان ندهـم

لینک
یکشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٥ - ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ - میلاد