يکی

تنها نعمتی را که برای تو- در مسیر این راهی که عمر نام دارد -آرزو میکنم تصادف با یکی دو روح خارق العاده, با یکی دو دل بزرگ, با یکی دو فهم عظیم وخوب و زیباست! چرا نمیگویم بیشتر؟ بیشتر نیست. «یکی» بیشترین عدد ممکن است.«دو» را برای وزن کلام آوردم ؛ و نیست!

لینک
شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٥ - ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ - میلاد