روزی         خواهم آمد ، و پیامی خواهم آورد

در رگها نور خواهم ریخت

و صدا خواهم در داد : ای سبدهاتان پر خواب! سیب آوردم ،

                                                                       سیب سرخ خورشید

خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد ...

دوره گردی خواهم شد کوچه ها را خواهم گشت؛

جار خواهم زد: آی شبنم،شبنم،شبنم       

... رهزنان را خواهم گفت :کاروانی آمد ،بارش لبخند!

... خواهم آمد سر هر دیواری ،میخکی خواهم کاشت

پای هر پنجره شعری خواهم خواند               هر کلاغی را کاجی خواهم داد

... آشتی خواهم داد           آشنا خواهم کرد.                راه خواهم رفت.

نور خواهم خورد.

دوست خواهم داشت.                                    سهراب سپهری

 

لینک
سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥ - ٩:٠۸ ‎ق.ظ - میلاد