دوش در حلقه ما قصه گیسوی  تو بود

تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت

باز  مشتاق کمانخانه ابروی تو  بود

عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

فتنه انگیز جهان غمزه  جادوی  تو بود

لینک
جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٥ - ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ - میلاد