عقیده عمومی شبیه تیغ برهنه است، ضعیف از آن میترسد، نادان با آن تیغ برّان در میافتد و زخم می خورد، عاقل دسته تیغ را میگیرد و بکار میزند.

لینک
پنجشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٥ - ٩:۱٥ ‎ق.ظ - میلاد