هنگامی که روزی را آغاز می کنید ، در جست و جوی کسی باشید که به نوازشی محبت آمیز ، کلامی تسلی بخش یا پیامی تشویق کننده نیاز دارد. زندگی های پیرامون خود را با مرهم عشق و مهربانی نرم کنید. درخشش یک لبخند ، همچون خورشید می تواند روحی افسرده را دگرگون کند.

لینک
دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥ - ٩:۱٠ ‎ق.ظ - میلاد