یک فکر اگر پیوسته در ذهن نگه داشته شود، ما را به کنش وا می دارد. کنش نیز هنگامی که تکرار شود، به عادت تبدیل می گردد و این عادت های ماست که سرنوشتمان را تعیین می کند.بنابراین اگر بخواهیم که سرنوشت خود را تغییر دهیم ، باید از افکارمان آغاز کنیــم.

لینک
یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥ - ۸:٤٢ ‎ق.ظ - میلاد