گر رود دیده و عقل و خرد و جان،تو مرو

که مرا دیدن تو خوشتر از ایشـان تـو مـرو

هسـت طـومــــار دل مـن بـه درازای ابــــد

برگرفتـه ز سرش تـا سـوی پایان تــو مـرو

لینک
جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥ - ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ - میلاد