خانم رين:

من در فضای بی پایان عالم، در خالی بی پایان عالم ، صدایی شنیدم که تنها صدا بود و فریاد می کرد ؛عشق من، عشق من.

و من این صدا را نفهمیدم که شنیدم یا گفتم.

لینک
دوشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٥ - ۱:٢٦ ‎ب.ظ - میلاد