چه هنگام...؟

در قلب انسان ها دری وجود دارد که فقط از درون گشوده می شود، ما انسان ها هستیم که می توانیم این در را از درون بگشاییم و اجازه دهیم که خدا وارد شود. در تمامی سالهای عمر ما ، او بیرون خانه ی قلبمان ایستاده و بر در می کوبد و اجازه ی ورود می خواهد ،چه هنگام این در را به روی او خواهیم گشود؟

لینک
شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥ - ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ - میلاد