برخیـز و مخـور غـم جهان گذران

بنشـین و دمی به شادمــانی گـذران

در طبـع جهـان اگـر وفـایی بودیـی

نوبت به تو خود نیامدی از دگران

لینک
چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥ - ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ - میلاد