زندگــــی

پرهیزکاری و بی طمعی و بردباری چیزهایی است که زندگانی با آنها آسان توان کرد.(بوذرجمهر)

من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم ، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم کند.(بتهوون)

یک روز زندگی به روشن بینی ، بهتر از صد سال عمر در تاریکی است.(بودا)

لینک
دوشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٥ - ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ - میلاد