او بی نــــــام است

خدا را با هر نامی که برایتان دلنشین است بخوانید. او بی نام است ، هر چند که قدسیان او را با اسامی بسیار می نامند. با اسامی و اشکال گوناگون آن یگانه ی ورای نام و شکل، کلنجار نروید. خود را با همان که برایتان خوشایند است پیوند دهید و بگذارید دیگران نیز با آن که برایشان دلپذیر است پیوند بر قرار کنند ، چون تمامی اشکال و نام ها به سوی او رهنمون می شوند.

لینک
پنجشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٥ - ٩:٢٦ ‎ق.ظ - میلاد