سخن همين است...

«ابوسعید ابی الخیر» به مجلسی دعوت شده بود که وعظ کند.جمعیت بیش از گنجایش مسجد بود و مستمعین چنان نشسته بودند، که جا برای تازه واردان نبود.کسی برای گشودن جا ،فریاد کشید:

«خدا بیامرزد، کسی را که برخیزد و گامی فرا پیش نهد!»

و ابوسعید که تازه بر منبر نشسته بود تا سخن بیاغازد، گفت:

«سخن همین است که این مرد گفت!»

لینک
یکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥ - ٩:۳۳ ‎ق.ظ - میلاد