هلن کلر:

گرامی ترین ها و زیباترین ها در جهان نه دیده می شوند و نه حتی لمس می شوند ، آنها را تنها باید در دل حس کرد!

لینک
جمعه ٢۸ مهر ،۱۳۸٥ - ٩:٢۳ ‎ق.ظ - میلاد