مترلينگ

هزار سال اگر روی خود را به طرف مشرق و مغرب یا شمال و جنوب کرده و یک سلسله کلمات متّحدالشکل و یکنواخت را به صورت دعا تکرار نمائیم ، یک قدم در طریق شناسائی خدا جلو نخواهیم رفت ، ولی اگر یک ساعت در لابراتوار روی فلان ماده و فلان جانور و یا میکروب خم شده و مطالعه کنیم یک قدم ما را در شناسائی خدا جلو خواهد برد.

مولانا:

فردا که به محشر اندر آید زن و مرد

از بیـم حسـاب ها رویها گـردد زرد

من عشق ترا بکف نـهم پیش بـرم

گویم که حساب من از این باید کرد

لینک
سه‌شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٥ - ٩:٥٤ ‎ق.ظ - میلاد