سکوت...

ما در دنیای آکنده از صداهای ناهنجار زندگی می کنیم.این همهمه ها همچون غباری به روح ما می چسبد ، باید آنها را در دریای سکوت بشوییم. سکوت پاک می کند ، التیام می بخشد و نیرومند می سازد. سکوت آشکار می نماید و ما را با خودمان رو به رو می کند.

لینک
دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥ - ٩:٢۱ ‎ق.ظ - میلاد