خم ابروی تو...

در نمازم خـم ابــروی تو با یـاد آمــد

حالتی رفت که محراب به فریـاد آمـد

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار

کان تحمل که تو دیـدی همه بر باد آمـد

باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند

موسـم عاشقی و کـار به بنیـاد آمـد

لینک
پنجشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٥ - ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ - میلاد