حضرت امير (ع)

ای بشر ، ای در همه حال عاجز و ضعیف ، ای در پادشاهی و گدائی یکسان ،اگر هم خود بداد خویشتن نرسی کسی به فریاد تو نخواهد رسید و اگر با تفکر و اندیشه ی خویش بیدار نشوی اندرز کسی بیدار و آگاهت نخواهد کرد، هم خود راهنمای خویش باش.

لینک
شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٥ - ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ - میلاد