دعای رئیس سرخپوستان...

رئیس سرخپوستان خدای خویش را اینطور قسم می دهد: ای خدای بزرگ به من کمک کن که هر وقت خواستم درباره راه رفتن دیگران قضاوت کنم قدری با کفشهای آنان راه بروم.

لینک
چهارشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٥ - ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ - میلاد