نیایش برای صلح (از فرانچسکوی قدیس)

متن این نیایش در سال 1945 از تریبون سازمان ملل در سانفرانسیسکو خوانده شد.

خداوندا، مرا وسیله صلح خویش قرار ده.

آنجا که کین است ، بادا که عشق آورم.
آنجا که تقصیر است، بادا که بخشایش آورم.

آنجا که تفرقه است، بادا که یگانگی آورم.

آنجا که خطا است ، بادا که راستی آورم.

آنجا که شک است ، بادا که ایمان آورم.

آنجا که نومیدی است ، بادا که امید آورم.

آنجا که ظلمات است ، بادا که نور آورم.

آنجا که غمناکی است ، بادا که شادمانی آورم.

خداوندا، بادا که بیشتر در پی تسلی دادن باشم تا تسلی یافتن.

درپی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن.

در پی دوست داشتن باشم تا دوست داشته شدن.

چه با دادن است که می گیریم،

با فراموشی خویشتن است که خویشتن را باز می یابیم،

با بخشودن است که بخشایش به کف می آوریم،

با مردن است که به زندگی برانگیخته می شویم.

لینک
چهارشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٥ - ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ - میلاد