آلکسیس کارل

خدا به همان اندازه که، برای کسانی که جز« فهمیدن»، نمی دانند، دیریاب است، به همان اندازه برای کسانیکه ، جز« دوست داشتن» نمی فهمند ، به آسانی بوی یک گل استشمام می شود!

لینک
سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٥ - ٩:٢٥ ‎ق.ظ - میلاد

مناجات نامه-خواجه عبدالله انصاری ،( مخاطبه پنجم-در بیان فضیلت عشق):

ای عزیز، هر کس داند حقیقت چیست، داند که عشق کدام است و عاشق کیست. در این راه مرد باید بود و با دل پر درد باید بود و هر که را رنج بیشتر، تمتع بیشتر . عاشق باید بی باک باشد ،اگر چه او را بیم هلاک باشد . عشق آدمی خوار است . نه نام دارد و نه ننگ ، نه صلح دارد و نه جنگ. عشق علتی است بر دوام حیات، نه وسیلتی است بر اهتمام ممات.

عشق دردی است که او را دوا نیست و کار عشق هرگز به مدّعا نیست .مدّعای عشق بی بلا نبود و چون بلایی رسد او را ردّ بلا نبود.عاشق هم آتش است و هم آب ، هم ظلمت است و هم آفتاب . بی صبری در عشق عذاب جاودانی است و بی اخلاصی در اطاعت وبال زندگانی است.عشق مایه آسودگی است ، هر چند مایه فرسودگی است. هر چه عاشق نیست ستور است، روز را چه گنه زانکه شبپره کور است؟ دل عاشق همیشه بیدار است و دیده او گهربار است.عاشق را صد بلا در پیش و هزار در راه . در این راه گریه یعقوب باید یا ناله مجنون، یا دل پر درد باید یا ناله پر خون.

لینک
یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٥ - ٩:۱۱ ‎ق.ظ - میلاد