در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند؛هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.
لینک
دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٥ - ۱:٠۸ ‎ب.ظ - میلاد

 

گر رود دیده و عقل و خرد و جان،تو مرو

که مرا دیدن تو خوشتر از ایشـان تـو مـرو

هسـت طـومــــار دل مـن بـه درازای ابــــد

برگرفتـه ز سرش تـا سـوی پایان تــو مـرو

لینک
جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥ - ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ - میلاد

خانم رين:

من در فضای بی پایان عالم، در خالی بی پایان عالم ، صدایی شنیدم که تنها صدا بود و فریاد می کرد ؛عشق من، عشق من.

و من این صدا را نفهمیدم که شنیدم یا گفتم.

لینک
دوشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٥ - ۱:٢٦ ‎ب.ظ - میلاد

چه هنگام...؟

در قلب انسان ها دری وجود دارد که فقط از درون گشوده می شود، ما انسان ها هستیم که می توانیم این در را از درون بگشاییم و اجازه دهیم که خدا وارد شود. در تمامی سالهای عمر ما ، او بیرون خانه ی قلبمان ایستاده و بر در می کوبد و اجازه ی ورود می خواهد ،چه هنگام این در را به روی او خواهیم گشود؟

لینک
شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥ - ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ - میلاد

 

برخیـز و مخـور غـم جهان گذران

بنشـین و دمی به شادمــانی گـذران

در طبـع جهـان اگـر وفـایی بودیـی

نوبت به تو خود نیامدی از دگران

لینک
چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥ - ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ - میلاد

بی نياز کيست؟

بی نیاز کسی است که اگر ساعت شنی او بریزد خم شده آنرا دانه دانه جمع کند.

لینک
دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥ - ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ - میلاد

 

خدایا متبرکم گردان تا عشق ورزیدن و خندیدن را بیاموزم. به همه عشق بورزم ، حتی کسانی که مرا دوست ندارند، درکم نمی کنند ، به من آسیب رسانده اند ، از من بد گفته اند و از من بهره کشی کرده اند. بادا که در همه شرایط و موفقیت های زندگی بخندم و بدانم که در هر چه روی می دهد ، رحمت تو نهفته است.

لینک
جمعه ۱٢ آبان ،۱۳۸٥ - ٥:٤۳ ‎ب.ظ - میلاد

زندگــــی

پرهیزکاری و بی طمعی و بردباری چیزهایی است که زندگانی با آنها آسان توان کرد.(بوذرجمهر)

من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم ، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم کند.(بتهوون)

یک روز زندگی به روشن بینی ، بهتر از صد سال عمر در تاریکی است.(بودا)

لینک
دوشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٥ - ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ - میلاد

 

o for the wisdom ,we have lost in knowledg

o for the knowledg,we have lost in information

خوشا آن حکمتی؛که ما گم کردیم در دانش

خوشا آن دانشی؛که ما گم کردیم در اطلاعات

لینک
جمعه ٥ آبان ،۱۳۸٥ - ٩:٤۳ ‎ق.ظ - میلاد

او بی نــــــام است

خدا را با هر نامی که برایتان دلنشین است بخوانید. او بی نام است ، هر چند که قدسیان او را با اسامی بسیار می نامند. با اسامی و اشکال گوناگون آن یگانه ی ورای نام و شکل، کلنجار نروید. خود را با همان که برایتان خوشایند است پیوند دهید و بگذارید دیگران نیز با آن که برایشان دلپذیر است پیوند بر قرار کنند ، چون تمامی اشکال و نام ها به سوی او رهنمون می شوند.

لینک
پنجشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٥ - ٩:٢٦ ‎ق.ظ - میلاد

اکسير عشق

از در درآمــدی و من از خود به در شــدم

گویی کز این جهــان به جهــان دگـر شـدم

گفتــــم بـبیـنــمـش مگــرم درد اشتــیـــــاق

ساکــن شـود، بدیــدم و مشتــــاق تـر شـدم

چـون شبـنــــم اوفتـــاده بدم پـیـش آفتـــاب

مهـرم به جـان رسیـد و به عیّوق بر شـدم

من چشم از او چگـونه توانـم نگاه داشــت

کـاوّل نظــر بـه دیــدن او دیـــده ور شــدم

او را خود الـتفـات نبــودی بـه صیــــد من

مـن خویشتــن اسیـــر کمنـــد نظـــر شــدم

گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد؟

اکسیــر عشـق بر مســم افتــاد و زر شـدم

لینک
سه‌شنبه ٢ آبان ،۱۳۸٥ - ٩:٠٦ ‎ق.ظ - میلاد